PROGRAMMA 2021

Als reactie op het niet inrichten van een provinciale uitslag voor de Kleine Halve Fond en enkele snelheidsvluchten in 2020, werd met een aantal maatschappijen een samenspel opgericht met de naam W.V.S. Alles was voor liefhebbers en maatschappijen volledig gratis, en al zeggen wij het zelf : het was een succes. Wij hadden een bereik van ongeveer 75 % van alle ingekorfde duiven en de organisatie was uitstekend. Voor het ogenblik zijn we bezig de kampioenschapsgelden uit te betalen, daar het niet mogelijk is een kampioenenviering te houden.

Verleden week kregen wij van K.B.D.B. nationaal de erkenning als Provinciaal inrichter, wat ons de mogelijkheid gaf de aanvraag te bekrachtigen om de provinciale vluchten op Kleine Halve Fond en 6 snelheidsvluchten in te richten. (die vluchten werden reglementair aangevraagd eind december).

Nu wordt de keuze van de inrichter overgelaten aan de verenigingen via een bijzondere algemene vergadering op 24 April,  waarvoor  de maatschappijen reeds een mail hebben ontvangen vanwege de nationaal voorzitter.

Waarom W.V.S. ?

Organisatie :

Het inrichten van de provinciale vlucht voor de Kleine halve fond met een aparte uitslag voor Zone A1 en Zone A2.

We maken ruim gebruik van mail, website en Facebook.

Uitbetaling van de gelden de donderdag volgend op de vlucht. Dus inkorving op donderdag en uitbetaling van de vorige vlucht.

Jaarlijkse vergadering : er zal een jaarlijkse vergadering met alle deelnemende maatschappijen gehouden worden waar een evaluatie van het seizoen gemaakt wordt, met een gedetailleerd overzicht van alle inkomsten en uitgaven

Jaarlijks kampioenschappen zowel Provinciaal als Zone A1 en zone A2.


Kosten-baten analyse : wij houden het volledig gratis voor de liefhebbers en maatschappijen door het geven van een jaarlijkse bonverkoop.

Zoals je kan lezen willen wij er werk van maken en misschien wel het bijzonderste :

Indien de W.V.S. aangewezen wordt als provinciaal inrichter zal de liefhebber voor de kleine halve fondvluchten uit Fontenay en Chateaudun uiteindelijk 10 cent per duif minder moeten betalen, wat dus neer zal komen op 1.15 € per duif ipv de 1.25 € vorig seizoen. Voor de 6 snelheidsvluchten komt dat neer op een vermindering van 0.05 € per inkorving.

Namens de W.V.S.

Patrick Duyck,

Voorzitter.

ONZE LEUZE : SERVICE – SERVICE – SERVICE (en daarop mag men ons afrekenen)